Klášter premonstrátů v Teplé

nabízí několik turistických prohlídkových okruhů:

Prohlídka s průvodcem zahrnuje knihovnu a výstavu exponátů ze sbírek klášterního muzea. Budete si tak moci prohlédnout malý a velký muzejní sál, obrazárnu, jejíž součástí je i kompletní sbírka portrétů všech opatů, kteří vedli klášter od 12. až do 20. století a odkud je možný i pohled do knihovny shora - z úrovně druhé galerie. Uvidíte pracovnu knihovníka s původním vybavením ze začátku 20. století, čítárnu a hlavní sál klášterní knihovny.


Kostel, sloužící i v současné době církevním účelům, není zařazen do prohlídkové trasy. Nicméně, pokud bude jeho zhlédnutí možné, bude vám to oznámeno na místě.


Bližší informace na: www.klastertepla.cz